ΠΑΡΟΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προσθέστε υπότιτλο εδώ

 1. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης 
 2. Ελλιμενισμός σκαφών
 3. Καθαριότητα χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης
 4. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης
 5. Τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών
 6. Υπόδειξη θέσης ελλιμενισμού σκαφών
 7. Συντήρηση εγκατάστασης πρόσδεσης (δέστρες κλπ)
 8. Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 9. Έκδοση αδειών ζωήλατων οχημάτων
 10. Έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 11. Συντήρηση, χρωματισμός εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης πολιτών (παγκάκια, στύλοι κλπ)