ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το σύνολο των αφιξοαναχωρήσεων από και προς όλους τους προορισμούς από το λιμένα Τήνου. 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η διαφορά της κίνησης μεταξύ των ετών 2016 και 2015. Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η αριθμητική  και στον δεύτερο η ποσοστιαία.

Ευχαριστούμε πολύ το Λιμεναρχείο Τήνου για την παροχή των στατιστικών στοιχείων.