ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου & Μπατσίου Ν. Άνδρου

Τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ και της Οικονομικής Προσφοράς αφού τα "κατεβάσετε" θα τα βρείτε στις ΛΗΨΕΙΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένα Τήνου

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)