ΤΗΝΟΣ
Τέλη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων

ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΝΟΥ

             ΖΩΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ                                                   ΤΙΜΗ/ΕΤΟΣ/τετρ.μέτρο                

  •  Ζώνη Α: Δυτικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως το μπαρ «ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ»                                18,00 €
  •  Ζώνη Β: Ανατολικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                            16,00 €
  •  Ζώνη Γ: Λοιποί χώροι δυτικά του μπαρ «ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ»                                                             14,00 €
  •  Ζώνη Δ: Λοιποί χώροι ανατολικά της Εθνικής Τράπεζας.                                                         10,00 €

Λιμένας Πανόρμου (μια ζώνη ανταλλάγματος):                                                                  9,00 €Λιμένας Υστερνίων απλή παραχώρηση:                                                                        9,00 € Λιμένας Υστερνίων (παραχώρηση χώρου με έργο):                                                  11,00 €