Περιβάλλον

Το Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου διαθέτει εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τους λιμένες αρμοδιότητάς του καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Εθελοντικές ομάδες έχουν συσταθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. για κάθε νήσο χωριστά, οι οποίες είναι άρτια εκπαιδευμένες και έτοιμες να δράσουν για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.