ΑΝΔΡΟΣ
Τέλη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων

Λιμένας Χώρας Άνδρου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 10,00 €/τ.μ

Λιμένας Μπατσίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 10,00 €/τ.μ

Λιμένας Κορθίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 7,00 €/τ.μ

Λιμένας Γαυρίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 10,00 €/τ.μ ολογήστε το κείμενό σας εδώ...